Gjestespillere

Priser vil oppdateres/ godkjennes etter årsmøte hvert år.

siste oppdatering 2017

Velkommen som greenfee spiller

Vi har ingen begrensning mht VTG spillere

 

Registrer deg i perm ved ball automat

 

 

BETALING AV GREENFEE

Vi har 4 alternativer for betaling:

 

- Kontant, legges i postkassen til venstre for registreringen.

- Vipps 96460

- Bankgiro, fylles ut og gjenpart legges i postkassen til venstre.

- Fra Nettbank/mobil til konto 2655.01.05232

 

 

DRIVING RANGE BALLER SKAL IKKE BENYTTES PÅ GOLFBANEN.

Kun på Driving Range.

Overtredelse blir gebyrbelagt med 2x Greenfee og bortvises fra banen.

Copyright © All Rights Reserved