Innmeldingsskjema

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM TIL LØNNE GOLFKLUBB

 

Vi gjør oppmerksom på at innmelding er bindende og gjelder for hele kalenderåret.

Hvis man ønsker å melde seg ut/ endre medlemskap i klubben skal dette varsles skriftlig til klubben innen 31.12. inneværende år.

Dette er iht Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbunds regler.

Hvis dette ikke er gjort fortsetter medlemskapet automatisk påfølgende kalenderår.

 

Copyright © All Rights Reserved