Kontakt-Info

Vi bygger opp ny hjemmeside

ring eller send en email til oss om du har spørsmål eller kommentarer

 

Mob:

46973092

 

email:

Leder@Lonnegolf.no

BETALING AV GREENFEE

Vi har 4 alternativer for betaling:

 

- Kontant, legges i postkassen til venstre for registreringen.

- Bankgiro, fylles ut og gjenpart legges i postkassen til venstre.

- Fra Nettbank/mobil til konto 2655.30.79658

- Vipps 96460

 

DRIVING RANGE BALLER SKAL IKKE BENYTTES PÅ GOLFBANEN.

Kun på Driving Range.

Overtredelse blir gebyrbelagt med 2x Greenfee.

 

 

Snikspilling.

Vi vil foreta hyppige kontroller for betalt greenfee.

Som Dere vet så er driften av vår klubb basert på frivillig arbeid og vi har behov for inntektene som klubben for fra greenfee.

 

Dersom vi avdekker slik snikspilling på vår bane vil vi kreve dobbelt greenfee samt underrette vedkommens hjemmeklubb.

 

Lønne golfklubb

Styreleder

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved