Hull 1 - Hull 9

Venstre side:

out of bounds

 

Høyre:

Rødt hinder

 

Kryssende vei:

fridropp

 

Luftstekk m/ stolpe:

Skal spille ny ball uten straffeslag

Venstre side:

out of bounds

 

Høyre v/ green:

Sidevannshinder

 

Venstre side:

Sidevannshinder

 

Rett frem:

Vannhinder

 

Treffe høyspent m/stolpe:

Skal spille ny ball uten straffeslag

Venstre side:

Sidevannshinder

 

Rett frem:

Vannhinder

 

Treffe høyspent m/stolpe:

Skal spille ny ball uten straffeslag

Ingen hinder

Høyre side før vann og vei:

Sidevannshinder

 

Rett frem:

Vannhinder

 

Venstre side etter 200m:

Sidevannshinder

 

Kryssende vei:

fridropp

De siste årene har kvaliteten på hull 8 og 9 ikke vært på nivå med resten av banen. Styret i klubben har da gått inn for å definere disse 2 hull for GUR (m/ hvit topp), det betyr ikke spill på hull 8-9 i år.

(Tidligere hull 7 vil da bli benyttet til VTG kurs.)

 

Vi gjør dette for å få en bedre spille opplevelse.

 

Vi vil jobbe med å prøve og finne en løsning på å gjøre fairway og green på disse hullene i sesongen for å få kvalitet opp slik at vi kan spille på alle 9 hull til 2019 sesongen.

 

Vi har allerede nå fått Ny Slope fra NGF og nytt Scorekort er laget, Golf box er også oppdatert etter gjeldende slope 2018.

Vi spiller da banen i år slik; etter hull 6; spill hull 1 -5-6 i stedet for hull 7-8-9. Det betyr banen er noe lengere og banens par blir endret fra 66(33) til 68(34).

 

God golfsesong !

Lønne golfklubb

 

Copyright © All Rights Reserved