Hull 1 - Hull 9

Venstre side:

out of bounds

 

Høyre:

Rødt hinder

 

Kryssende vei:

fridropp

 

Luftstekk m/ stolpe:

Skal spille ny ball uten straffeslag

Vannhinder

Venstre side:

out of bounds

 

Høyre v/ green:

Sidevannshinder

 

STENGT

Vann hinder.

 

Venstre og Høyre og lengst bort:

Sidevannshinder

Venstre side:

Sidevannshinder

 

Rett frem:

Vannhinder

 

Treffe høyspent m/stolpe:

Skal spille ny ball uten straffeslag

STENGT

Rett frem:

Vannhinder

 

Høyre side etter vannhinder:

Sidevannshinder

 

Venstre side etter vannhinder:

Sidevannshinder

 

Høyre side ved smalere område:

Out of bounds

 

Venstre side:

Sidevannshinder

 

Rett frem:

Vannhinder

 

Treffe høyspent m/stolpe:

Skal spille ny ball uten straffeslag

Høyre side før vann og vei:

Sidevannshinder

 

Rett frem:

Vannhinder

 

Venstre side etter 200m:

Sidevannshinder

 

Kryssende vei:

fridropp

Copyright © All Rights Reserved